Overspelige vrouwen zoeken contact via Whats App..!

Zou je een Moeder neuken?

Plaats zelf een Sexbericht, succes verzekerd!

Geile Rijpe Milfjes Neuken!

Gewoon een berichtje sturen en vragen of ze willen neuken!!

Een lul zo hard als staal!

Jonge meiden willen graag een keertje neuken!

Zou jij een oudere vrouw neuken?

Wil je met me neuken?

Veilig een keiharde erectie

Rijpe Dames Zoeken Seks!

Snel sexcontact met mij!

Hoe ik de kuisheid van een non heb geschonden
Categorie: creampie | donderdag 30 mei 2013 02:17

Verboden incest films

Toen de Non naar bed wilde gaan, hoorde zij buiten een vreemd geluid. Ze liep naar haar venster en zag een knaap in de tuin, rillend van de kou. Hij probeerde een slaapplek te vinden tegen de muur van het klooster, onder de boom die voor het venster van haar cel groeide. Ze keek naar hem en zag dat hij op op de grond ging liggen. Ze opende het raam en riep naar de knaap, “Zeg knaap, wat doe jij daar?” De knaap keek verschrikt naar boven. “Alstublieft, Zuster, laat mij met rust. Ik doe niemand kwaad.” Ze zag dat zijn kleren waren te dun waren voor deze vrieskou. “Knaap, als je daar gaat slapen, dan zul je zeker bevriezen. Heb je dan geen andere plek om naar toe te gaan?” “Nee, Zuster.” “Goed dan. Als je in deze boom beklimt, dan mag je binnen komen, maar denk eraan, het is enkel voor deze éne nacht!” Gretig sprong de knaap op, klom fluks in de boom en kwam binnen door het vensterraam. “Oh, duizendmaal dank voor Uw goedheid, Zuster.” “Stil!” waarschuwde ze, “Niemand mag weten dat jij hier bent en je moet weer weg gaan voordat de vespers beginnen.” “Dat is goed, Zuster.” fluisterde hij. “Ga daar maar op de vloer liggen.” Hij keek haar dankbaar aan, maar zijn ogen waren zielig en vol droefenis. Toch ging hij op de grond liggen. “Dank U duizendmaal! Welterusten, Zuster.” De non ging naar haar bed. Ze lag op haar bed en staarde naar het rillende lichaam op de vloer naast haar. Het lichaam vroeg haar met klapperende tanden: “Heeft U misschien een deken voor mij, Zuster?” “Ik heb maar één deken...,” zei ze wijfelend. “Wilt U hem dan met mij delen, Zuster?” De non voelde de dunne deken die haar bedekte. Hij was nauwelijks dik genoeg om haar zelf warm te houden. Ze besefte dat de stenen vloer van haar cel waarschijnlijk net zo koud was als de grond waarop de knaap eerst had gelegen, daar buiten. “Goed dan,” zei ze, “Leg U naast mij, knaap.” Hij klauterde overeind en kwam op haar bed toe. Ze hield hem tegen. “Wacht! Die vuile vodden zullen mijn bed vuil maken. Doe ze uit en trek een nachthemd aan, dat je zult vinden in mijn kast.” Hij deed wat ze zei. Zij keek toe hoe hij zijn gerafelde hemd uitdeed en haar ademhaling versnelde zich, toen ze zijn gespierde torso zag in het zilveren maanlicht. Vervolgens deed hij zijn gerafelde broek naar beneden. Ze staarde gefascineerd toe. Voor het eerst in haar leven zagze het stevige vlees van een mannelijke penis. Ze was geschokt door de omvang ervan. De massieve stijfheid die vooruit stak vanuit de liezen van die jonge knaap, het leek te groot voor zo’n jong iemand. De non probeerde haar schokkerige adem in te houden. Haar buik kriebelde door een vreemde warme gloed die zich tussen haar dijen verspreidde en haar dijen werden vochtig, alsof haar lichaam probeerde de vlammen in haar buik te blussen. De knaap keek naar haar toen hij al zijn kleren uit had. Hij zag dat haar blik was vastgeklonken op zijn mannelijkheid en hij zag haar borsten wiebelen onder haar dunne linnen nachthemd, haar stijve tepels priemen tegen de vaakgewassen stof. Hij voelde hoe zijn bilspieren zich onwillekeurig aanspanden en zijn balzak omhoogtilden. De non zette grote ogen op, toen de penis verder omhoogklom en dikker en stijver werd. De knaap liep naar de kast en haalde er een nachthemd uit, hetzelfde als als zij droeg, met een opening aan de voorkant. Hij glipte erin en sloot de knoopjes vanaf de hals tot aan de taille. Hij draaide zich om en liep naar haar bed, en zijn stijve penis stak uit het hemd naar buiten, tussen de plooien van het hemd door. Hij tilde de deken op, ging op het smalle bed zitten, en gleed voorzichtig onder de dunne deken. Hij vlijdde zich tegen haar voorkant aan en zij huiverde toen zijn lichaamswarmte haar bereikte. Ze hapte naar adem toen zijn mannelijkheid haar blote dijbeen beroerde. Snel trok ze haar nachthemd verder naar onderen. Ze fluisterde tussen twee zuchten in: “Oh knaap, pas goed op!” Hij antwoordde onschuldig, “Wat is er dan, Zuster?” Met stokkende adem zei ze: “Ik.. ik ben een bruid van de Heer.” “Daar ben ik mij van bewust, Zuster.” Zijn stijfheid zat nu klem tussen haar dijen. “Ik heb een gelofte van kuisheid gedaan op het altaar des Heren. Pas goed op, knaap, dat je niet neemt, wat des de Heren is!” De knaap staarde eindeloos droevig in de ogen van de non. “Nooit, mijn Zuster, zou ik voordeel trekken uit Uw medelijden. Nooit, Zuster, zou ik de toorn des Herens over mij af te roepen, door het gulle geschenk van zijn dienares te bezoedelen!” Hij haalde diep adem en zijn borst drukte daardoor nog steviger tegen haar borsten. “Knaap, je komt te dicht bij wat reeds des Heren is. Dichter bij dan iemand ooit geweest is, behalve de Here zelve.” “Zuster, Uw heupen en Uw boezem zijn groot en ze nemen veel plaats in. Ik kan het niet helpen dat ik er tegen aan kom.” Om zijn punt te verduidelijken, legde hij zijn hand eerst op haar heup, en daarna op haar borst en hij kneedde haar borst met zijn hand om de ware grootte te demonstreren. “Bovendien is het veel warmer wanneer wij tegen elkander liggen.” “Over dat laatste bestaat geen enkele twijfel,” zuchtte de non. “Maar let goed op, knaap. Laat mij geen spijt krijgen van mijn goedheid.” “Ik beloof U, Zuster, ik zal niet verder opschuiven.” Ze rilde onder zijn aanraking. “Ja knaap, pas goed op en doe dat niet!” Zo lagen ze tegen elkaar, haar borsten tegen zijn borst, zijn stijve penis tussen haar dijen geklemd en ze vielen in een onrustige slaap. De knaap hield woord en schoof niet verder op, maar zijn handen zwierven wel vrijelijk rond over de weelderige borsten van de non. Diverse keren werd ze half wakker door zijn strelingen die haar gevoelens overweldigden. Ze zag niets ongepasts in zijn omarming. Hij was duidelijk in diepe slaap en was zich niet bewust van de bewegingen van zijn hand, en zoals hij al had opgemerkt, haar grote borsten overspoelen hem inderdaad. De arme knaap deed in zijn slaap allen datgene, wat natuurlijk was. In ieder geval kon hij niet helpen dat de strelingen van zijn handen haar plezier gaven. De gehele nacht bleven haar dijen glibberig van vocht, zowel door haar eigen afscheiding als door het vocht dat uit zijn warme vleesbuis lekte, die zich tussen haar benen had genesteld. Bij het eerste ochtendgloren werd ze wakker. Ze wekte de knaap en vertelde hem dat het tijd was om te vertrekken. Hij kleedde zich snel aan en bedankte haar hartelijk, klom door het raam en via de boom naar beneden. De non keek hem na totdat hij verdwenen was in de wei. Het enige bewijs dat hij er geweest was, was wat opgedroogd slijm tussen haar dijen. Ze voelde een steek van verdriet en ze drukte het nachthemd dat hij had gedragen, tegen haar borsten. Die avond geselde een koude wind het klooster, het was veel kouder dan de vorige nacht. Net toen de non haar habijt had uitgedaan, hoorde ze getik aan haar venster. Haar hart sloeg over van vreugde. Ze draaide zich naar het venster en zag dat de knaap haar wenkte vanuit de boom. De knaap vroeg: “Zuster, mag ik vanavond nog één keer bij U schuilen?” Ze schudde haar hoofd. “Knaap, ik heb mijn bed slechts aangeboden voor één enkele nacht.” “Maar het is zoveel kouder vannacht, Zuster.” zei de knaap, “Uw deken zal voor U nu zeker te dun zijn, daarom bied ik U mijn lichaamswarmte aan.” “Pas op met wat je aanbiedt, knaap, opdat het de Here niet mishaagt!” sprak de non streng. “Maar mijn bedoelingen zijn eerbaar, Zuster. Mijn aanbod is net zo zuiver als Uw aanbod gisteren. Het is mijn geschenk aan de Here, en aan zijn kuise bruid.” De non aarzelde. Zo’n vriendelijk aanbod kon ze eigenlijk niet afwijzen. “Kom dan binnen en maak U gereed voor het bed.” Ze ging liggen op haar smalle matras en keek toe hoe zijn naaktheid zich opnieuw aan haar openbaarde. Net als de vorige nacht, stak zijn penis naar voren vanuit het dikke kroeshaar dat zijn onderbuik bedekte. Die penis stak nog uit het nachthemd, toen hij zich weer bij haar voegde in haar smalle bed. Toen hij zijn gezwollen lid opnieuw tussen haar strak samengeknepen dijen duwde, fluisterde ze: “Ik moet U waarschuwen, kom niet te dicht bij wat des Heren is.” “Ik weet het, Zuster. Ik ben slechts vervuld van dankbaarheid dat Hij mij wederom de beschutting biedt in Uw kuise sponde.” Hij sloeg zijn arm om haar heen en drukte haar heel stevig tegen zich aan, haar borsten tegen de zijne. “Is mijn lichaamswarmte U ook aangenaam, Zuster?” “Eh-ja,” hijgde ze. In werkelijkheid wond zijn warmte haar zozeer op, dat haar dijen heel vochtig werden. “Ik kan voelen, Zuster, dat U ervan geniet,” antwoordde hij, toen hij voelde hoe haar overvloedige vocht zich verspreidde over zijn penis. “Ga slapen, Zuster,” suste hij haar, “Neemt Uw rust, net zoals ik, opdat wij de Here morgen des te beter kunnen dienen.” Nadat hij dat zo mooi en plechtig had gezegd, sloot hij zijn ogen. Gerustgesteld viel de non in slaap, maar niet lang daarna ontwaakte ze en ze ontdekte dat de knaap zacht lag te kreunen en dat zijn lippen aan haar tepel zogen. “Foei, knaap!” hijgde ze, “Foei, gij moogt niet drinken van de bron des Heren, knaap!” Hij glimlachte naar haar rood aangelopen gezicht. “Zuster, ik nam slechts datgene, wat de Here mij zelf heeft aangeboden. Uw nachthemd was opengevallen en Uw tepel openbaarde zich aan mij, env nodigde mij uit om mijn dorst te lessen.” Haar boosheid smolt als sneeuw voor de zon, de knaap had gelijk, haar nachthemd ging vaak vanzelf open in de nacht. “En de dienstmaagd des Heren schept er zelf ook plezier in, om mij dusdanig te bedienen, nietwaar Zuster?” “Teveel plezier, vrees ik,” kreunde de non. Hij drukte zijn hoofd weer naar beneden en sabbelde aan haar opgezwollen tepel. Ze kreunde van genot, en werd danig vervuld van dankbaarheid, omdat haar cel de enige in haar vleugel was, die in gebruik was. Niemand kon horen hoe ze kreunde van genot. Terwijl zijn tong met haar ene tepel speelde, kneep zijn hand zachtjes in de andere. Het volgende ogenblik duwde hij haar op haar rug. Spontaan spreidden haar dijen zich en hij legde zijn lichaam op het hare, zijn borst plette de hare en zijn heupen duwden haar dijen verder uit elkaar. “Nee,” riep de non toen de knaap haar hemd omhoog schoof, haar vochtige schaamlippen ontblotend. Haar maagdelijkheid lag zomaar voor het oprapen. “Nee,” riep ze, met ogen groot van angst, 'Niet doen, knaap, stop!” De knaap keek in haar verschrikte ogen. “Zuster, ik heb in het geheel geen kwaad in de zin. Ik bied mijn lichaamswarmte aan, niets meer. Is het soms mijn gewicht dat U ongemak veroorzaakt?” In werkelijkheidheid was het gewicht van die jonge knaap haar zeer aangenaam, want het verwarmde haar hart. “Nee knaap, Uw gewicht is verwarmend en rustgevend,” fluisterde ze naar waarheid, “Maar U maakt deze bruid des Heren kwetsbaar en weerloos.” “Maar de Here vraagt U juist om dit geschenk te aanvaarden, Zuster,” zei de knaap en hij gleed iets omhoog zodat zijn stijve staaf tot rust kwam tegen de vochtige plooien van haar schaamlippen. Zij snakte naar adem toen zijn stevige vlees zich tussen haar vochtige schaamlippen nestelde. “Pas op, knaap!” riep ze, “Je raakt aan de kelk van de Heer!” “Alleen maar om hem mijn warmte te geven, Zuster,” fluisterde de knaap, en zijn stem klonk hees. “Wordt Uw kelk nu dan niet verwarmd? ' “Zij staat op het punt te ontvlammen,” kreunde de non, “Ik, ik...” De knaap draaide met zijn heupen, wreef zijn schaambeen over het hare. Zijn penis wreef langs haar clitoris en haar heupen kwamen onwillekeurig omhoog. Hij beantwoordde haar druk en begon zijn penis langzaam op en neer te bewegen in haar schoot. Haar ademhaling werd korter en al snel begon de non te kreunen bij elke neergang van zijn heupen. De knaap masseerde zacht haar stijve tepels, waardoor haar bewegingen nog dringender werden. Plotseling slaakte ze een kreet en haar lichaam schudde onder hem, terwijl een vlammend orgasme haar geheel overmande. Het lichaam van de non schokte en schokte, terwijl orgastische krampen over haar heen kwamen. Haar heupen schokten keer op keer tegen de knaap aan en haar schaamlippen trilden en hapten naar het stevige vlees dat tussen hen in geklemd zat. Haar schokken veroorzaakten dat de penis van de knaap omhoog en omlaag gleed langs haar tedere, zuigende plooi. De knaap versnelde zijn ademhaling en plotseling kreunde ook hij luid. Tussen de golven van haar extase door, voelde de non hoe zijn orgaan dikker werd en plotseling begon te kloppen terwijl haar dijen besmeurd werden met een hete stroom van zijn ontlading. Zij sperde haar ogen wijd open van verwondering over de kracht van zijn ontlading. Ze voelde hoe zijn staaf stevig tussen haar dijen duwde terwijl de dikke straal tussen haar billen spoot en naar beneden droop door haar bilspleet, tot op de matras onder haar. De intense kloppingen tussen haar benen bliezen nieuw leven in de reeds uitdovende kooltjes van haar eigen orgasme en ze werd opnieuw overrompeld door golven van krampend genot. Toen de veelvuldige zaadlozingen van de knaap eindelijk wegebden en haar overweldigende orgastische passie was afgenomen, drong het grote belang van wat er gebeurd was, eindelijk tot haar door. Ze probeerde te spreken, naar adem snakkend: “Heb jij.. Knaap, heb jij je zaad gemorst.. op mij?” De knaap mompelde beschaamd, “Ik.. ik wilde U slechts warmte bieden, Zuster, niets anders, niets dan warmte!” De non riep Uit: “Warmte? Meer dan warmte, knaap, veel meer! Je gaf mij de hitte van je passie, knaap! Het zaad van je passie kleeft aan mijn dijen en heeft mijn bed bevlekt!” “Maar, Zuster, ik heb er geen kwaad mee gedaan. Mijn zaad stroomde slechts onschuldig op Uw bed.” “Ja knaap, maar...” “Zuster, zegt U mij de waarheid, behagen mijn gunsten U dan geheel niet?” De non kon het niet loochenen. Zij vond de gunsten van de knaap inderdaad aangenaam. Het was de meest aangename ervaring die ze ooit had gevoeld. “Ja knaap, maar...” “Zuster, zou het de Here niet mishagen als U een geschenk van Hem zoudt afwijzen?” De handen van de knaap masseerden achteloos de borsten van de non. Zij rilde van genot. “Ik denk wel dat U gelijk hebt, knaap.” zei ze aarzelend. De handen van de knaap werden actiever. Maar de non reikte omhoog en pakte zijn polsen vast. “Laten wij, knaap, nu onze rust nemen, zodat wij de Here goed kunnen dienen in de ochtend.” “Goed, Zuster,” antwoordde de knaap en hij legde zijn hoofd op haar borst. Vermoeid door hun passies, werden ze allebei van slaap bevangen, hij nog steeds liggende boven op haar. Het topje van zijn verslapte penis lag genesteld tussen de plooien van haar vochtige schaamlippen, waardoor de resten van zijn zaad weglekte in haar maagdelijke vaginale kanaal. Opnieuw kwam het ochtendgloren, opnieuw nam de knaap afscheid en opnieuw kwam hij s’avonds terug. Deze keer liet hij zichzelf door het openstaande raam binnen. De non lag te wachten in haar bed, haar habijt uit, maar haar nachthemd nog niet aan. Haar borsten waren blootgesteld aan de koele avondlucht. Ze keek naar hem, terwijl hij zich uitkleedde. Haar tepels werden stijf en de halve bollen van haar borsten wiebelden in het ritme van haar zich versnellende ademhaling. Toen hij naakt was, kwam hij naast haar zitten, draaide haar op haar rug en ging meteen tussen haar dijen, terwijl hij zijn stijve penis tussen haar al openstaande schaamlippen legde. Ze legde een hand op zijn borst. “Vergeet niet, knaap,” fluisterde ze, “Dat ik een bruid ben van de Here, en het is niet aan U om mij te bezitten!” Toen pakte ze zijn hand en legde die op haar boezem. “Geef mij Uw warmte, Zuster, dan geef ik U de mijne.” En net als de nacht ervoor, begonnen ze aan hun schommelende bewegingen en samen schreeuwden ze het uit, toen een vlammende hartstocht hen beiden overweldigde. Haar vlees trilde en beefde onder hem en het vuur van haar orgasme likte aan haar ingewanden, en geïnspireerd door haar voortdurend schokkende heupen, zalfde hij rijkelijk haar dijen met zijn romig zaad. Niet lang daarna lagen beiden uitgeput, en net als de avond daarvoor vond de verslapte penis van de knaap zijn vertrouwde slaapplek, tussen de plooien van de vochtige schaamlippen van de non. Tijdens hun slaap groeide de passie van de knaap en zijn vlees groeide stijf tussen haar schaamlippen. Toen zij die volheid voelde, ontwaakte ze en merkte dat haar schaamlippen de punt van zijn snel groeiende penis geheel omhulden. Verontrust over deze ongeoorloofde aanwezigheid in de toegangspoort tot haar maagdelijke vagina, riep de non: “Knaap! Uw staaf graaft daar waar hij niet mag graven! Ontwaak, knaap! Uw staaf drukt tegen de ingang van de kelk van de Heer!” De non duwde haar heupen omhoog om hem weg te duwen, maar de slapende knaap gaf geen krimp. Zijn opgezwollen lid zonk dieper en dieper in haar en ze gilde het uit toen het fluwelen puntje haar binnenste schaamlippen openpeuterde en haar trillende maagdelijke vlees beroerde. “Nee!” riep ze. Ze schudde aan zijn schouders, maar de knaap wilde niet wakker worden en zijn orgaan gleed langzaam verder in haar. “Nee knaap! Stop!” Ze wilde hard gaan schreeuwen, maar vreesde dat zij dan de andere zusters zou wekken. Nog steeds wroette zijn opgezwollen lid tussen haar schaamlippen, waardoor haar maagdelijke ingang verder en verder werd opgerekt. Ze besefte verbaasd dat, terwijl haar paniek steeg, haar passie nog des te meer steeg. Ze werd geheel vervuld van een smachtend verlangen. Hoewel haar gedachten vervuld waren van angst, verstrakte haar lichaam zich en haar begerige schede stroomde over van slijm, als bewijs van haar lust. Als een bloem opende haar vagina zich, en vergemakkelijkte zijn afdaling in haar inwendige. Zijn lichte penetratie deed haar ontploffen in een orgastische vervoering. Haar verhitte liefdesportaal zoog aan zijn stijfheid, en probeerde hem naar binnen te trekken. Als antwoord op die vlezige voorhof die zijn mannelijkheid omklemde, werd ademhaling van de knaap korter en dieper. De non herkende dit als een teken dat de knaap op het punt stond om te ejaculeren. “Nee!” riep ze vol afgrijzen, toen ze zich realizeerde dat hij op het punt stond om haar schede te overspoelen met zijn zaad. “Nee!” riep ze nogmaals en ze herinnerde zich plots de alweer vergeten signalen, die haar hadden verteld dat deze dagen vruchtbaar zou zijn. Ze had gedacht dat ze daar nooit iets mee te maken zoU krijgen, maar de wetenschap dat ze nu net rijp was voor bevruchting, vervulde haar geest met een grote angst. “Oh knaap, alsjeblieft, nee, alsjeblieft,” riep ze, terwijl ze het lichaam van de knaap boven zich voelde aanspannen ter voorbereiding, en zijn penis dieper in haar voorhof gleed. Haar adem stokte toen ze voelde hoe zijn massieve orgaan stevig duwde tegen haar tedere maagdenvlies. Zijn staaf werd alsmaar dikker en het topje duwde hard tegen het delicate weefsel. “Ohhh!” riep ze en plots voelde ze zijn sperma spuiten tegen haar fragiele schild, haar voorhof stroomde over van zijn vruchtbare zaad. Haar spieren spanden zich en ze wachtte angstig op zijn volgende stoot, wetende dat het vlies zou scheuren, tezamen met haar deugd, en dat haar bezoedeling voltooid zou zijn. De staaf drukte en drukte, en pompte een dikke straal sperma tussen haar schaamlippen. Haar maagdenvlies stond strak gespannen in een laatste poging om het vruchtbare zaad tegen te houden en haar vruchtbare baarmoeder te beschermen. De droefheid die haar ziel in zijn greep had, verdween toen de non zich realiseerde dat de schildwacht van haar kuisheid had standgehouden en de aanval succesvol had afgeslagen. De reddende genade voor de non was, dat haar barrière de voortgang van het zaad had tegengehouden, voordat het zijn doel kon bereiken: haar vruchtbare eicel, die lag te wachten, daar diep in haar. Eindelijk ontdaan van zijn grote lading, begon de staaf te verslappen en leeg te lopen. Haar huiverende lichaam begon zich te ontspannen en haar ademhaling werd normaal. Ze werd verrukt door het warme nagloeien van haar orgastische extase en ze probeerde om het krimpende lid vast te houden in haar voorhof, maar de knijpende golvingen van haar schaamlippen slaagden er slechts in om het nu slappe vlees eruit te persen. Terwijl hij aan haar greep ontsnapte, werd ze eerst overweldigd door een grote leegte. Maar daarna schrok ze van het grote volume vloeistof dat uit haar vagina begon te stromen, tussen haar billen door naar beneden. Er onstond een plas op het bed onder haar. Ze reikte omhoog en streelde over het hoofd van de knaap, die bovenop haar in slaap was gevallen. Haar geest was een wirwar van verwarde emoties. Ze had geen enkele twijfel, dat de gave van zijn warme zaad goed bedoeld was. Want waarom voelde ze anders zo’n groot verlies, nu hij zich terugtrok? Toch kon dit goedbedoelde geschenk gemakkelijk de plannen veranderen die ze voor zichzelf had gemaakt. Ze herinnerde zich haar gesprek met de Moeder Overste, toen ze voor het eerst naar het klooster kwam. De Moeder Overste had gewezen op haar brede heupen en haar grote borsten en had opgemerkt hoe perfect zij zou zijn geweest voor de voortplanting. Dat ze heel gemakkelijk zwanger had kunnen worden en zonder veel ongemak had kunnen bevallen, als dat Gods wil geweest ware. Maar zij had verkozen zich op te offeren en haar leven geheel in dienst te stellen van God. Ze herinnerde zich nog de woorden die Moeder-Overste had gebruikt: “Jeugdige vruchtbaarheid” en “Zwanger worden.” Die woorden dreunden nu in haar hoofd, zelfs nog nadat de ochtend was gekomen en de knaap afscheid had genomen. Ze echoden door haar hele wezen, en haar dijen sidderden terwijl zijn zaad nog uit haar voorhof opwelde en langs haar benen droop. Het gevoel van leegte in haar, een leegte waarvan ze niet geweten had dat hij bestond, dreigde haar te overweldigen. Des avonds, toen de knaap naar haar cel kwam, voelde de non een brandende begeerte, die haar bang maakte. Ze smachtte ongeduldig tot de knaap zijn kleren uitdeed. Haar adem was kort en hijgend, haar dijen vochtig door haar vleselijke begeerte. De knaap keek zeer verbaasd, toen hij zich boven op haar vlijde en zij zijn pulserende mannelijkheid gretig in haar hand nam en hem meteen tussen schaamlippen perste. Hij keek diep in haar ogen en vroeg: “Zuster, biedt U mij nu de kelk van de Heer, om hem aan te nemen en te vullen zoals het mij belieft?” “Nee, knaap,” fluisterde zij beschaamd, “Ik geef U slechts de rand van de kelk om die te verwarmen.” En haar hand liet zijn lid los, zodra haar schaamlippen zijn eikel hadden vastgegrepen, en zich eromeen gestulpt hadden. “Knaap, ik kan U slechts de rand van mijn kelk aanbieden als dank voor de warmte die U mij schenkt. Is dat U voldoende?” De knaap klonk teleurgesteld, maar zei: “Het is voldoende, Zuster.” Zijn heupen begonnen aan te dringen en zijn penis peuterde en rekte haar voorhof op, in een poging om binnen te komen. Zij riep: “Wacht!” Zijn heupen stopten met hun beweging. “Wees voorzichtig, knaap! Ga niet voorbij de barriere van mijn maagdenvlies, want het is niet aan U om te nemen, noch aan mij om te geven, wat ik reeds verpand heb aan de Heer!” De stijfheid van de knaap zwol op en ze trilden beiden van genot door hun gevoelens. “Open voor mij de kelk van de Heer en bied mij daar onderdak, Zuster?” vroeg hij zacht. En om zijn verzoek kracht bij te zetten, zonk het puntje van zijn stijve schacht dieper in haar vlezige schede, waardoor ze naar adem hapte. “Ik open U slechts mijn voorportaal, en alleen met Uw belofte dat U niet mijn breekbare sluier zult passeren, want dat is mijn enige bescherming, indien gij Uw zaad zoudt storten.” “Bent U dan vruchtbaar, Zuster?” “Mijn baarmoeder is bereid. Mocht Uw zadd langs het vlies gaan en naar binnen stromen, dan zal het daar wortel schieten en dan zal ik groot en zwaar worden van Uw kind.” Maar in plaats van de passie van de knaap te dempen zoals zij had gehoopt, voedde deze kennis juist zijn brandende verlangen. Hij voelde een laaiend uur gloeien in zijn lendenen. Hij zei: “Ik zal Uw noden terdege in acht nemen, Zuster. Zal ik mij onthouden van mijn verlossing?” Terwijl hij dit vroeg, spanden zijn billen zich aan en zijn stam duwde diepr in de stevige omhelzing van haar toegangspoort, waarop beiden reageerden als ware het een aardbeving. “Als U dat k-k-kunt”, hijgde de non, “Maar als het U dreigt te overweldigen, dan moet U dadelijk terug trekken.” De stem van de knaap werd laag en donker van passie. “Vrees niet, Zuster, Uw maagdenvlies zal elk gevaar afwenden.” En zijn heupen duwden steeds dringender. “De barrière kan mij wellicht beschermen, maar het gevaar is te groot. Het is beter om... Oh, mijn God!” riep ze uit toen zijn penis nog dieper in haar wroette, “Hoe heerlijk voelt Uw warmte in mij, is het evenzo behaaglijk voor U, knaap?” “Oh, ja, Zuster,” kreunde hij en hij voelde hoe haar lippen lippen zich vastklampten aan zijn schacht. Zij kreunde omdat zijn beweging binnen haar zachte vlees, haar gehele wezen in brand zette. Hij duwde langzaam naar binnen en ze kreunden tezamen toen zijn staaf zich in haar strakke, pulserende doorgang wrong. Hij drong en duwde naar binnen, totdat hij het tere weefsel van haar maagdenvlies beroerde en zij kreunde het uit bij die aanraking. Hij trok zich terug, slechts om even daarna opnieuw naar binnen te gaan. Hij begon voorzichtig op en neer te bewegen binnen haar kleine voorportaal. De wrijving van zijn paddestoelvormige eikel, wanneer hij heen en weer gleed tussen haar vlezige natte lippen, deed het vuur in haar hoog oplaaien en haar gehele wezen werd verzwolgen door een vuurzee van orgasme. Haar benen wikkelen zich om zijn rug en zonder na te denken klemde ze haar hielen tegen zijn billen, hem aanzettend tot meer stuwkracht en meer diepgang. Zijn ademhaling werd korter en heftiger en ze wist dat zijn behoeftes hem spoedig zouden overweldigen, zijn aandrang werd intenser. Ze huiverde toen hij plotseling te diep in haar perste, te hard beukte tegen haar tere membraan, dat haar toegang beschermde. Ze schreeuwde het uit, toen haar tere barriere pijnlijk werd getroffen door zijn onverzettelijke hardheid. Ze schreeuwde, zowel van extase als van pijn, toen hij nog verder in haar boorde en tegen haar zwakker wordende schild aan stootte en het fragiele weefsel langzaam begon te scheuren, het was geen partij voor de ruwe behandeling die het ontving. Toen hoorde ze de knaap een lage kreun slaken. Ze had intussen geleerd om dit te herkennen als het signaal van zijn naderende ejaculatie en een plotselinge angst greep haar bij de keel. Wat als haar barrière het ditmaal niet zou houden? Opnieuw voelde ze een krachtige stoot, vergezeld van een scheurende pijn binnen in haar. De voortgang van zijn pulserende, pompende vlees in haar nauwe toegang was traag, en niet voldoende om haar te doen vermoeden dat hij haar verdedigingslinie al was gepasseerd. Te laat, veel te laat, begon ze instinctief haar dijen samen te klemmen, om haar baarmoeder te beschermen tegen de inseminatie die op het punt stond haar te overspoelen. Met afgrijzen realiseerde zij zich, dat hij het laatste overblijfsel van haar kuisheid verbrijzeld had, toen ze plotseling voelde hoe zijn lid in haar begon op te zwellen en ze begreep dat hij op het punt was om zijn zaad te storten. “Nee!” riep ze toen ze zijn lid voelde glijden langs haar gescheurde maagdenvlies. De knaap trok zich terug, maar toen hij opnieuw in haar gleed, wonnen haar vleselijke gevoelens het van haar wil. Opnieuw passeerde hij haar barriere en opnieuw gilde ze van pijn, terwijl hij het laatste restant van haar vlies brak. “Nee!” riep ze, terwijl zijn staaf binnendrong langs de verscheurde lijkwade van haar maagdelijkheid. Nogmaals zette hij de aanval in, zijn lid gezwollen door zijn grote genot. Haar angstige “Nee!” ging over in een hoge gil toen ze voelde dat de hevig pulserende schacht nu dieper in haar wroette dan ooit tevoren en dat het onvermijdelijke was gebeurd en zijn stang haar delicate weefsel definitief had gespleten. Elke steek van zijn monsterlijke penis dreef de paddestoelvormige eikel dieper, scheurde haar membraan verder, deed haar schreeuwen als in doodsangst. Ze hapte naar adem toen hij terugtrok en nogmaals binnendrong en een dikke stroom van zijn zaad diep in haar maagdelijke schede spoot. De non huiverde van verbazing en verwondering, toen ze zijn enorme lid voelde kloppen en pompen in haar diepe vagina, maar zijn sperma niet tegen haar maagdenvlies voelde spuiten. Zij geloofde dat ze de het spuiten van zijn zaad niet voelde, omdat hij zijn zaad niet stortte, ook al was zijn stijve lid opgezwollen en klopte het heel diep in haar. Haar geest ontspande zich, de golven van pijn die door haar lichaam spoelden werden geleidelijk vermengd met het genot dat zij voelde door het heen en weer schuiven van zijn schacht langs haar clitoris, en dat bracht haar tot nieuwe orgastische hoogten. Opnieuw schokte ze in de vervoering tot lang nadat zijn passie was verzadigd en hij ineenstortte op haar bevende lichaam. Nog voordat de laatste golf van plezier wegebde, vielen ze samen in een diepe slaap, en werden pas wakker bij het gloren van de dageraad. Zoals haar gewoonte was geworden, staarde de non naar buiten naar de opgaande zon en naar de knaap die verdween in de wei. Terwijl haar vingers de donzige vacht op haar onderbuik streelden, die nog plakkerig was van de voorgaande nacht, dacht ze aan de pijn die ze gevoeld had in haar vagina tijdens de aanval van de knaap op haar maagdenvlies. Hoewel ze dacht zeker te weten, dat hij niet had geëjaculeerd, baarde die pijn haar wel zorgen. Haar angst nam toe toen ze ontdekte dat zowel haar schaamlippen als haar beddengoed met donkerrode vlekken waren besmeurd. Die avond, toen de knaap opnieuw haar bed met haar kwam delen, besprak ze haar zorgen ernstig met hem. “Vanavond moet U grote voorzichtigheid betrachten, knaap.” De knaap protesteerde: “Maar Zuster, ik ben erg voorzichtig!” “Ja,dat is waar, maar U bent toch te diep gegaan, waardoor ik veel pijn voelde en mijn vlies is gebroken, en als je nu je zaad stort in de kelk van de Heer, dan zul je mij blootstellen aan ernstige gevaren.” “Ik wil U slechts warmte bieden, Zuster.” antwoordde de knaap schuchter. “De schuld ligt geheel bij mij,” suste de non, “Ik prikkelde U om verder te gaan dan ik U had moeten toegstaan. Samen moeten wij proberen dit heel goed te onthouden.” Ze legde haar hand weer op zijn lid. “U kunt mij Uw warmte geven, maar doe het heel behoedzaam, want mijn vlees is nog gevoelig door onze onmatigheid van gisteravond.” De knaap plaatste zijn lid tussen haar lippen lippen en en de non kreunde meteen hevig als reactie. Snel voerde hij zijn tempo op, hij schommelde ondiep in haar natte groef, ervoor zorgend niet te diep te gaan. Zijn snelle ritme deed haar verlangens hoog opflakkeren en, hoewel ze grote aandrang voelde om hem verder in zich te trekken, hield ze zich in en nam genoegen, met wat hij haar gaf. Het duurde niet lang voordat zich ze weer onder hem krulde en het ene orgasme na het andere bereikte. Hoewel haar vagina aan hem zoog en molk, leek hij leek zijn opdracht dit keer ernstig te nemen. Hij beheerste zijn passie en werd er niet door overweldigd. Na een tijd hij vertraagde hij zijn stoten, waarna zij beiden in een tevreden slaap gleden, terwijl zijn penis nog steeds dik en stijf binnen in haar was. Hij legde zijn gewicht op haar en zijn gezwollen lid gleed langzam dieper in haar nauwe kanaal. Voorzichtig passeerde hij het gehavende restant van haar maagdenvlies. Terwijl ze sliep, hield het effect van zijn acties haar opwinding op peil, zelfs terwijl ze al sluimerde. De wanden van haar vagina golfden lichtjes toen zij zijn stevige vlees ontvingen. Hij begon lichte draaibewegingen met zijn heupen te maken, waardoor haar vagina heet en vloeibaar ging aanvoelen, en zijn staaf karnde haar vagina als een botervat. Langzaam verdiepte hij zijn stoten. Hij gleed naar buiten, totdat de lippen van haar vagina over de kraag van zijn eikel gleden, en zich sloten. Dan weer duwde hij naar binnen, langs de trillende plooien en kervingen van haar pulserende voorhof, langs de gescheurde resten van haar maagdenvlies. Bij elke langzame passage van haar nauwe doorgang, zakte zijn vlees verder in de zich oprekkende tunnel. Ze bewoog zich in haar slaap, telkens als zijn lid langs het gescheurde membraan gleed en de lichte pijn groeide uit tot een brandende pijn als zijn penis haar vagina volledig opvulde. Maar haar nauwe passage vulde zich met slijmerig vocht en dat verzachtte de pijn van het gescheurde vlees in haar vagina. Net als de vorige nacht, werden haar verlangens heviger doordat haar genot was vermengd werd met pijn. Haar dijen dropen van het vocht, dat uit haar schaamlippen stroomde, haar adem werd sneller en korter, en opeens viel ze in een orgastische waanzin, overspoeld door een toestand van vleselijk verlangen, intenser dan ze ooit had gevoeld. Haar dijen spreidden zich wijd uiteen om zijn opdringerige lid toe te staan om nog dieper in haar te dringen en haar schede geheel uit elkaar te splijten. Haar vagina pulseerde om elke stoot op te vangen, meer en meer inslikkend van zijn stevige breekijzer. Haar benen gleden om zijn middel en trokken hem naar beneden, diep in haar ontvlamde vagina. Toen de golven van haar orgasme wegebden, begon ze te beseffen wat er gebeurde. “Nee!” riep ze, hoewel haar heupen zichzelf optilden van de matras om zijn stijve penis tegemoet te komen, als die in haar stootte. “N-ee!” schreeuwde ze, terwijl het vlies dat zijn zaad had moeten tegenhouden zich rondom zijn staaf stulpte die haar maagdelijke afgrond doorboorde. Haar wezen werd overweldigd door angst. Ze schreeuwde, “Stop knaap! U graaft te diep! Stop! Stop!” Hij gromde als antwoord terwijl hij dieper in haar drong, zijn eikel ver voorbij de slagboom in haar smalle doorgang. Zijn ogen tuurden hongerig in de hare, gloeiend van donkere lust en brandende begeerte. “Niet doen! U hebt mij beloofd!” riep ze, “U hebt mij beloofd!” Hij reageerde slechts door zijn dikke schacht dieper in haar lichaam te rammen. “Ohhh!” riep ze, niet meer van de pijn, maar van de schrik dat zijn penis zich verder in haar vagina begroef. Die schrik werd overweldigend toen hij de volle lengte van zijn opdringende schacht in haar schede stak. Met een laatste machtige duw, begroef hij de volle lengte van zijn penis in haar persende en krampende vagina. Hij gromde hevig toen zijn trillende balzak tegen haar druipnatte billen stootte. Haar adem stokte in haar keel, toen zijn brutale paal tegen de mond van haar baarmoeder aan stootte, helemaal aan het einde van haar kloppende schede. Haar tranen vloeiden, toen ze zich realiseerde dat haar maagdelijkheid haar ruw werd ontnomen, haar onschuld wreed werd weggenomen. “U hebt mij geschonden!” snikte ze, “U hebt mijn vlies gebroken en mijn kuisheid geschonden! Waarom? Waarom?” Zijn enige antwoord was een diepe grom terwijl hij begon te bewegen in haar. “Nee,” kreunde ze, “alsjeblieft!” Maar haar lichaam liet haar weer in de steek, toen de dikke stijfheid van de knaap langs haar opgezwollen clitoris schraapte en het vuur in haar opniew deed opvlammen. Ze schokte onder hem terwijl hij in haar trillende vagina stootte en tegen haar baarmoeder aan beukte. “Nee! Nee, stop!” riep ze steeds opnieuw, maar hij bekommerde zich er niet meer om. Hij verhoogde zijn tempo, stevig neukend in haar krampende vagina. Haar sappen stroomden, haar vagina spande en ontspande zich in het tempo van zijn hete zwaard dat krachtig in haar schede op en neer bewoog. Zijn staaf gleed door haar strakke schaamlippen heen, om brutaal tegen de bodem van haar nauwe vagina te stoten, haar dwingend om zijn zaad volledig in zich op te nemen. Telkens keerde hij terug op zijn schreden, trok zijn staaf naar buiten terwijl haar zuigende, knijpende vagina hem probeerde vast te houden, en dan weer beukte hij naar binnen. Haar rug boog zich als een hoepel en haar bekken kwam omhoog bij elke neerwaartse slag, en zelfs toen nog kreunde ze zachtjes: “Nee! Nee!” geheel n het ritme van zijn beweging. Zijn grommen ging over in een lage kreun en zij krampte onder hem en paniek overspoelde haar. Ze wist dat haar ontmaagding voltooid ging worden. Hij stond op het punt om de bekroning van hun vleselijke verbinding te voltrekken. Hij zou zijn zaad in haar baarmoeder storten en haar zwanger te maken van zijn kind. Zijn zaad zou wortel schieten in haar vruchtbare schoot en haar buik zou zwaar worden het gewicht, opzwellen totdat zij zou bevallen van zijn kind. Ze voelde zijn penis opzwellen en de greep van haar vagina versterken. “Nee!” gilde ze, “Nee! Stort niet Uw zaad! Stort niet Uw zaad in mij! Alstublieft, nee! Oh!” Haar adem stokte in haar borst toen zijn lid duwde tegen haar baarmoedermond. “Ohhhh,” fluisterde ze verbaasd terwijl ze voelde dat een dikke spurt zaad direct tegen haar baarmoeder spoot. Zijn lid bleef in haar vagina en haar gedachten werden verward. Had hij slechts één straal in haar gestort, misschien was dat niet genoeg? Ze voelde hoe de gezwollen staaf bleef duwen tegen haar baarmoederhals. “Ohhh”, zuchtte ze terwijl zijn penis opnieuw gecontraheerde en een tweede golf van sperma spatte tegen haar baarmoedermond, langer en dikker dan de eerste. Het was maar een paar druppels, dacht ze hoopvol, terwijl de hardheid tussen haar benen nogmaals opzwol. Hopelijk was de hoeveelheid zaad niet voldoende om bevrucht te worden. Dit keer kon ze voelen hoe haar eigen contracties langs de gehele lengte van zijn schacht rimpelden, terwijl hij zijn staaf in haar schoof. “Ohhhh,” kreunde ze weer en voor de derde keer spoot zijn zaad tegen haar baarmoeder. Het is maar weinig, dacht ze, haar vreemde gevoel van volheid negerend. Het is nog maar.. “Ohhh!” En opnieuw raakte zijn penis de bodem van haar vagina en spoot een dikke stroom zaad tegen haar baarmoeder. Hij moest nu echt stoppen, dacht ze, voordat hij voldoende zaad stortte om vruchten af te werpen. Maar ,“Ohhh!” zuchtte ze alweer terwijl zijn spiertrekkingen een nieuwe straal sperma ejaculeerden. Het moet echt stoppen, besefte ze, anders word het echt te veel. Maar hij was niet te stoppen, ze voelde hem alweer opzwellen. Zijn stijfheid gepulseerde in haar. “Nee!” riep ze zwakjes terwijl nog meer van zijn viriele zaad in haar vruchtbare baarmoeder stroomde. Ze begon nu in paniek te raken omdat haar vagina volledig opgeblazen aanvoelde. Hij was niet te stoppen en er zat al zoveel zaad in haar! Uiteindelijk kon haar geest haar benarde situatie niet langer ontkennen. Hij had al meer dan genoeg zaad in haar baarmoeder gestort om tien kinderen te verwekken. “Nee nee nee!” jammerde ze zachtjes, en ze voelde hoe haar eigen vagina de laatste druppels uit zijn verslappende penis molk en in haar baarmoeder naar binnen zoog. De romige afscheiding vulde haar tot barstens toe, het borrelde uit haar overvolle vagina, het schuimde tussen haar opgezwollen schaamlippen, het bedekte haar dijen en haar billen. “Oh nee! God, Nee!” Ze bleef maar huilen, zelfs toen de knaap zich uitgeput op haar stuiptrekkend lichaam liet vallen, zijn totaal uitgeperste en uitgezogen penis slap in haar gekneusde en geruïneerde schoot, ze huilde nog steeds toen zijn verschrompelde lid haar liederlijke schoot verliet, en zelfs nog toen als hij beschaamd uit het zondig bevlekte bed stprong en heimelijk wegvluchtte in de nacht. Daar lag ze dan, naakt en bloot, en rillend van de kou. Haar benen waren gespreid, haar dijen trilden na terwijl ze afgekoelden in de ijskoude lucht. Haar schaamlippen stonden open, het gescheurde maagdenvlies was zichtbaar. Druppels sperma vermengd met bloed dropen uit haar vagina lekten langzaam tussen haar billen door, op het soppend natte beddengoed onder haar. Op de een of andere manier vond ze haar deken, rolde zich jankend op haar zijde en viel in een onrustige slaap, zachtjes jammerend in de nacht. Toen ze wakker werd, was haar eerste gebed dat het allemaal een droom was geweest, maar die hoop werd verbrijzeld toen ze zich realiseerde dat er nog steeds zaad sijpelde uit haar vagina. Het gloeide van de pijn tussen haar benen en ze dwong zichzelf om op te staan en begon haar geschonden lichaam te reinigen. Toen het bewijs van haar ontrouw was weggewassen, bad ze tot de Here om vergiffenis, niet alleen voor haar ontrouw, maar ook voor haar besluit om haar ontheiliging verborgen te houden. Het was nog steeds mogelijk, dacht ze, dat er geen conceptie zou voortvloeien uit haar zonde. Het zou te vroeg of te laat kunnen zijn voor de bevruchting, redeneerde ze, en misschien was ze zelfs wel onvruchtbaar. Het was best mogelijk dat ze niet zwanger was van een kind. Alles was immers mogelijk! Ze smeekte om verlossing van haar zonden tijdens de eerste vespers, terwijl het sperma nog langs haar dijen sijpelde. Ze bad ook meteen dat het kleverige slijm niet haar schone habijt zou bevlekken. Ze fluisterde zacht haar smeekbeden terwijl ze haar ochtendwerk deed, tijdens de middag vespers en tijdens haar namiddagse taken. Toen de laatste vespers waren afgelopen en zij zich voorbereidde op de nacht, was het geloof binnen in haar gegroeid, dat haar wanhopige gebed was verhoord. Want het sijpelen was gestopt en de stekende pijnen waren afgenomen tot een lichte prikkeling. Maar toen ze haar avondlijke bad nam, merkte ze een delicaat gevoel dat kietelde in haar buik en haar huid deed gloeien. Een warme gloed overspoelde haar, en ze wist dat zijn zaad vruchtbare grond had gevonden en wortel had geschoten. Ze wist dat ze zwanger was. Haar vrees werd bevestigd toen haar menstruatie uitbleef toen die werd verwacht. Toch probeerde ze haar schande geheim te houden. Maar toen haar buik zo opzwol dat het onmogelijk werd om het te verbergen, biechtte zij haar zonden aan de Moeder Overste, wier enige commentaar was, dat elk kind een geschenk van God is en dat ze teleurgesteld was dat de non het haar niet had eerder verteld.

Getrouwde vrouwen laten zich neuken door andere mannen!  Oude wijven zoeken een Sexdate!  Geile Negerinnen Zoeken een Sexdate!  
Ik doe wat jij wil!
Gedwongen Tot Sex
In de fietsenkelder op school wordt Brenda verkracht door twee jongen!
keiharderapesex.com

Neukmachines in tienerkutjes!
Tieners gaan voor het eerst de geile neukmachines ervaren, kijk hoe ze genieten!
fuckingmachine.nl

Politie zoekt verkrachter!
Politie zoekt met man en macht naar een verkrachter die het gemunt heeft op alleenstaande jonge vrouwen.
rapehoertje.nl

Getrouwde vrouwen gaan vreemd
Bloedgeile huisvrouwen laten zich neuken door groot geschapen mannen. Hun man mag alleen maar toekijken!
cuckolding.nl

Jongensmonden vol heet sperma
Kijk mijn geile buurjongen eens zaad happen!
gayfuckers.nl

Als ze haar knie breekt...
Dan loop de JUS eruit, zo dik is dit geile neukvarken!
fatzo.net

Onderdanige gayslaaf afgestrafd.
Vastgebonden in een kooi kan hij geen kant meer op en wordt dan keihard gepijnigd.
maledomination.nl

Vastgebonden en gelikt!
Vastgebonden lik ik Denise haar sappige kutje.
bdsmseksfilms.nl

Stiekeme seks op kantoor!
Secretaresse laat zich keihard nemen op het bureau van haar baas.
geile-film.nl

Bizarre Groepsverkrachting
Zes mannen verkrachten een onschuldige tiener en misbruiken haar een uur lang.
rapeintheforrest.nl

Oude oma Ans met extreme speeltj
Hoor haar klaarkomen op een mega grote dildo.
grannybizar.com

Lisa Wordt Volgespoten
Op haar knietjes zuigt Lisa met lange diepe halen. Ze wil maar 1 ding. Jouw hete sperma in haar mondje!
geilesloerie.nl

Oom verkracht neefje op zolder!
Verstoppertje liep uit op een nachtmerrie voor Jack!
homoincest.nl

Nederlands Grootste SM Site!!
Extreem harde sexfilms met oa. ballbusting, facesitting, torture, nursery, bondage en nog 600 GB aan bizar materiaal aanwezig.
barelyevil.nl

Rijpe slet dwingt zoon tot seks
Luisteren zal je kleine smeerlap. Neuk mam in haar reet voor straf!
perverseomas.com